Korišćenjem sajta potvrđuje da ste u potpunosti saglasni sa navedenim uslovima.

Ukoliko korisnik ne prihvata navedene odredbe i zakone, i ne slaže sa dole navedenim uslovima, upućujemo Vas da napustite, te ne pristupate i ne koristite našu Internet prodavnicu.

Sve funkcije, sadržaji, specifikacije, proizvodi i cene proizvoda i usluga opisanih ili prikazanih na sajtu, mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave. Određene oznake, mere i opisi su približni i uneti su isključivo u svrhu boljeg razumevanja proizvoda. Rukovodioci preduzimaju sve neophodne mere kako bi precizno prikazali sve delove naših proizvoda, uključujući i primenljive boje; međutim, boja koju vidite na vašem ekranu zavisi od ekrana vašeg računara, stoga mi ne možemo garantovati da će računar precizno prikazivati boje. Uključivanje određenih proizvoda i usluga na sajt, u određeno vrijeme, ne garantuje da će isti proizvodi ili usluge biti dostupni u bilo koje vreme. Vaša odgovornost je da utvrdite i poštujete sve važeće lokalne, državne i međunarodne zakone (uključujući minimalne starosne zahteve) u pogledu posedovanja, korišćenja i prodaje bilo koje stvari kupljene na sajtu. Popunjavanjem porudžbine, zalažete se da će proizvod biti korišćen samo na zakonit način.

Nakon što se izda nalog za izvršenje porudžbine, ista će biti poslata na adresu koju je kupac prethodno naveo, sve dok je adresa za isporuku usklađena sa uslovima za slanje, koji se nalaze na sajtu. Sve kupovine sa sajta se vrše u skladu sa Ugovorom o isporuci. Kao posledica toga, rizik od gubitka i vlasništva nad predmetima koji su kupljeni na sajtu, prelazi na kupca, nakon isporuke predmeta kupcu. Korisnik/kupac snosi odgovornost za bilo kakve zahteve dopunjene sa prevoznicima u vezi oštećenja i/ili gubitka pošiljke,nakon prijema istog.

Trudimo se da informacije na sajtu budu potpune, tačne i aktuelne. Uprkos našim naporima, informacije na sajtu mogu povremeno biti netačne, nepotpune i zastarele. Mi nemamo potpunu kontrolu nad kompletnošću tačnošću ili aktuelnošću bilo koje informacije na sajtu. Na primer, proizvodi koji se nalaze na sajtu mogu biti nedostupni, mogu imati drugačije atribute od navedenih, ili mogu imati drugačiju cenu od one koja je navedena na sajtu. Osim toga, možemo izvršiti izmene u informacijama o ceni i dostupnosti, bez prethodne najave. Iako je naša praksa da potvrđujemo porudžbine putem e-mail adrese, prijem potvrde porudžbine putem email-a ne predstavlja naše prihvatanje ili potvrdu ponude za prodaju proizvoda. Zadržavamo pravo da bez prethodne najave ograničimo količinu porudžbina za bilo koji proizvod i/ili da odbijemo uslugu bilo kom kupcu korisniku. Takođe, možemo zahtevati verifikaciju informacija pre prihvatanja i/ili isporuke bilo koje porudžbine. “Vodič za veličine” koji se nalazi ispod svakog proizvoda je informativnog karaktera. Veličine zavise od brenda do brenda, načina pranja i drugih okolnosti na koje Kefalica – za male genijalce ne može direktno da utiče i nije odgovoran za razlike.

Korišćenje sajta je lično, neekskluzivno, neosporno i mora biti u skladu sa ovim uslovima, odredbama i zakonima. Dizajn sajta, tekstovi, grafika, informacije, sadržaji i drugi materijali koji su prikazani ili dostupni putem sajta su zaštićeni autorskim pravima, logotipom i drugim zakonima i ne smeju se koristiti, osim ako je to dozvoljeno u odredbama i zakonima ili pismenim odobrenjem vlasnika sadržaja. Delovi stranica mogu biti zaštićeni autorskim pravima od strane programera. Ne mogu se reprodukovati, javno prikazivati, prenositi ili na bilo koji način koristiti bilo koje informacije ili materijali koju su prikazani, ili dostupni sa sajta, za bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu, osim u slučaju ograničenih rezervnih kopija. Ne sme se kreirati bilo kakav derivat rada sajta, dekompalirati rad prvobitnog programera ili na neki drugi način pokušati kopirati izvorni kod, osnovne ideje, algoritme, strukturu ili organizaciju sajta.

Ovim odredbama prihvatate da ne koristite i ne pokušavate da koristite bilo koji pokretač, softver, alat, neki drugi uređaj ili mehanizam (uključujući bez ograničenja bilo koji tip veb pretraživača ili robota) za upravljanje, pretraživanje i/ili preuzimanje informacija sa sajta. Svako neovlašćeno korišćenje bilo koje informacije ili materijala koji su prikazani ili dostupni na sajtu, može prekršiti Zakone o autorskim pravima, zaštiti brenda, Zakona o privatnosti i objavljivanju, kao i druge zakone i propise.

S vremena na vreme, sajt može sadržati vezu ka veb stranicama koje nisu u vlasništvu sajta Kefalica – za male genijalce, a kojima upravljaju ili kontrolišu rukovodioci ili njihovi partneri. Svi takvi linkovi su dostupni isključivo kao određen vid pogodnosti za Vas. Kada koristitite ove stranice, Vi napuštate sajt Kefalica – za male genijalce. Ni mi, ni bilo ko od naših partnera, nismo odgovorni za bilo koji sadržaj, materijal ili druge informacije koje su dostupne na bilo kojoj drugoj veb stranici. Takođe, niko ne garantuje i ne izdaje bilo kakve izjave ili garancije u vezi bilo kog sadržaja, materijala ili drugih informacija dostupnih sa bilo kod drugog veb sajta ili rezultate koje možete dobiti od drugih veb stranica. Ako odlučite da pristupite bilo kojoj drugoj veb stranici koja je povezana sa sajtom, to činite u potpunosti na sopstveni rizik.

Osim ličnih informacija, koje su podložne pravilima privatnosti sajta, bilo koji materijal, informacije, sugestije, ideje, koncepti, objašnjenja, tehnike, pitanja, komentari ili druga korisnička komunikacija koja se prenosi ili objavljuje na sajtu na bilo koji način jeste i smatraće se nepoverljivom i neosetljivom. Infinitas Global d.o.o. kao i naši partneri ili osobe koje partneri i mi odredimo mogu koristiti neke ili sve korisničke komunikacije za bilo koju svrhu, uključujući, bez ograničenja, reprodukciju, prenos, obelodanjivanje, objavljivanje, emitovanje, razvoj, proizvodnju i/ili marketing na bilo koji način za sve komercijalne ili nekomercijalne svrhe. Možemo, ali ne moramo da pratimo ili pregledamo celokupnu korisničku komunikaciju. Nemamo obavezu da odgovorimo na bilo koju korisničku komunikaciju ili je vratimo pošiljaocu. Takođe, nećemo imati nikakvu odgovornost u vezi sa sadržajem takvih korisničkih komunikacija, bilo da proizilaze ili ne proizilaze iz zakona o autorskim pravima, ili zakona koji se tiču kleveta, privatnosti, neprikladnog materijala i drugih pitanja. Zadržavamo pravo da uklonimo bilo koju ili svu korisničku komunikaciju koja uključuje bilo koji materijal koji smatramo neprikladnim ili neprihvatljivim.

Sajt koristite na sopstvenu odgovornost. Sve informacije i svi sadržaji na sajtu su pruženi u datoj formi, bez bilo kakve garancije o trgovinskoj vrednosti proizvoda, pogodnosti za određenu namenu ili nenarušavanja intelektualne svojine. Infinitas Global d.o.o. i naši saradnici ne garantuju tačnost niti kompletnost podataka, materijala i usluga prezentovanih na sajtu. Informacije na sajtu mogu biti zastarele, pri čemu naši operateri ili drugo osoblje nisu zaduženi da ažuriraju date informacije. Navedena odricanja ne odnose se na obaveze koje su inače propisane zakonima, o čemu se možete informisati iz Zakona.

Garancija na proizvode koji se prodaju posredstvom sajta Kefalica – za male genijalce uključuje samo garanciju proizvođača, ukoliko takva garancija postoji. Sve garancije navedene na sajtu pokrivene su zakonima o zaštiti potrošača, dok sve posredne i implicitne garancije i obećanja predstavljaju isključivo stav proizvođača, iz kog razloga Infinitas Global d.o.o. nije odgovoran za usklađenost proizvoda sa tim impliciranim garancijama. Kefalica – za male genijalce se odriče svake odgovornosti za defekt ili prestanak rada proizvoda, efekat koji korišćenje proizvoda ostavlja na proizvod, korišćenje proizvoda na način na koji nije predviđeno da se koristi, prepravljanje proizvoda, pogrešan odabir proizvoda ili neusklađenost proizvoda sa standardima bilo kog tipa.

Kefalica – za male genijalce ne odgovara za bilo koju finansijsku štetu ili povredu koja može nastati korišćenjem proizvoda sa sajta, za viruse koji mogu zaraziti računar kupca korisnika nakon posete sajtu ili preuzimanja materijala sa sajta. Administratori sajta, zaposleni u kompaniji Infinitas Global d.o.o. i naši saradnici koji su uključeni u rad sajta ne mogu ni u kakvom slučaju biti odgovorni za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, uključujući izgubljeni profit, gubitak podataka, ili prekida rada, bilo da su takve posledice proizašle iz korišćenja sajta, nepravilnog korišćenja sajta ili kao posledica korišćenja sata ili materijala sa sajta. Ova ograničenja važe bez obzira da li na sajtu postoji upozorenje na moguće posledice u slučaju nepravilnog korišćenja proizvoda.

Ova ograničenja ne odnose se na slučajeve definisane zakonom, o čemu se korisnici mogu šire informisati iz zakona. Prihvatanjem ovih uslova, korisnici se slažu da će u slučaju problema koji nastanu usled korišćenja sajta prestati da koriste sajt.

U slučaju problema sa proizvodima i uslugama koje su nude putem sajta, prihvatanjem ovih uslova korisnici se slažu da za korekciju bilo kakvih nedostataka u skladu sa garancijom proizvođača ili dostavljača odgovaraju isključivo proizvođači i dostavljači. U slučaju da korisnici žele povrat novca, dužni su da se pridržavaju pravila i uputstava objavljenih u odgovarajućoj sekciji sajta.

Uslovi ovde navedeni mogu biti promenjeni u bilo kom trenutku ažuriranjem ovog teksta. Korisniku se savetuje da poseti sa vremena na vreme ovu stranicu kako bi stekao uvid u važeće uslove. Ukoliko je na drugim lokacijama na sajtu direktno rečeno da se na neke proizvode, komunikacije ili pravila ne odnose ovde navedeni uslovi, pomenuti uslovi neće važiti. Kompanija Infinitas Global d.o.o. zadržava pravo da bez najave promeni bilo koji aspekt sajta.

Koje informacije sakuplja Kefalica – za male genijalce?

Informacije koje nam vi dostavite.

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na našoj Internet prodavnici, kao što su otvaranje korisničkog naloga, naručivanje proizvoda ili usluga, ispunjavanje anketa, objavljivanje komentara, slanje povratnih informacija i slično, naš administrator može od korisnika zatražiti pružanje određenih ličnih podataka.

Internet prodavnica Kefalica – za male genijalce može sakupiti vaše lične podatke (ime i prezime, adresa, poštanski broj, e-mail adresa, telefonski broj i datum rođenja, informacije o broju vaše kreditne kartice, datum valjanosti, kod za autorizaciju, te druge sa tim povezane informacije) koje nam korisnici naših usluga dostavljaju kada ostvare bilo kakvu interakciju sa Kefalica – za male genijalce.

Ova politika privatnosti navodi uslove zaštite podataka korisnika Internet prodavnice Kefalica – za male genijalce koje obrađuje u skladu sa sakupljenim informacijama:

  • Kada pošaljete e-mail, registrujete se ili na bilo koji drugi način kontaktirate predstavnike korisničkog servisa Kefalica – za male genijalce
  • Kada posetite druge veb lokacije koje su povezane sa sajtom Kefalica – za male genijalce
  • Ostvarite online kupovinu koje su vlasništvo kompanije Infinitas Global d.o.o.
  • Učestvujete u takmičenju, igrama ili drugim vrstama promocija koje su spozorisane od strane kompanije Infinitas Global d.o.o. 
  • Popunite anketu ili upitnik
  • Priključite se lojalti klubu
  • Povežete se sa Kefalica – za male genijalce preko društvenih mreža ili trećih lica

Automatsko sakupljanje informacija

Svaki put kada posetite Kefalica – za male genijalce, mi automatski sakupljamo određene tipove informacija. Neki od primera informacija koje sakupljamo automatski su sledeći:

  • Možemo sačuvati adresu vašeg Internet provajdera, vaš Internet protokol tj. IP adresu, veb stranicu sa koje ste došli, tip vašeg veb pretraživača, tip mobilnog uređaja sa koga ste pristupili veb stranici, i jezička podešavanja na Vašem pretraživaču.
  • Možemo koristiti kolačiće za prepoznavanje vašeg računara.
  • Možemo koristiti Facebook piksel tagove, Google tagove ili slične alate koji nam dozvoljavaju da znamo da li je određena veb strana posećena, otvoren e-mail, linkovi u mejlu iskorišćeni ili da li su reklame na Kefalica – za male genijalce ili drugim sajtovima bile efikasne. Ova tehnologija nam omogućava da uporedimo aktivnosti sa pojedinačnim korisnicima i pratimo kretanje kroz Google Analytics softver.

Možemo prikupiti informacije i koje dobrovoljno unesete, podelite ili one koje mogu biti dobijene iz učestvovanja u igrama, takmičenjima ili promocijama sponzorisanih od strane Kefalica – za male genijalce.

Informacije koje dostavljate sajtu Kefalica – za male genijalce mogu biti kombinovane sa demografijom i drugim informacijama koje su dostupne sa drugih izvora u cilju da omoguće sajtu Kefalica – za male genijalce da bolje komunicira sa Vama i poboljša naš korisnički servis i vaše iskustvo prilikom kupovine.

Vaše lične podatke Kefalica – za male genijalce koristi da bi poboljšao vaše iskustvo kao kupca, da odgovori na vaše zahteve, da unapredi korisnički servis, da vam plasira ponude i reklame, komunicira sa vama o proizvodima, uslugama, specijalnim ponudama, događajima i programima koje vam nudi Kefalica – za male genijalce ili naši marketing partneri.

Učestvujemo u oglašavanju koje se zasniva na interesovanjima, pa tako mi i drugi možemo upotrebiti informacije o vama da bismo vam dostavili ili omogućili da vidite određenu reklamu zasnovanu na vašim interesovanjima, pretragama koje vršite, ili vašoj aktivnosti na Kefalica – za male genijalce ili drugim sajtovima.

Kefalica – za male genijalce takođe može iskoristiti ove informacije da analizira ili vodi svoje poslove. Zbirni ili kombinovani podaci mogu se upotrebiti da poboljšaju sposobnost Kefalica – za male genijalce da komunicira sa vama i da podrži poslovne funkcije kao što su ispunjenost, interni poslovni procesi, marketing, provera autentičnosti, korisnički servis, prevencija prevare, javna bezbednost i pravne funkcije.

Infinitas Global d.o.o. koristi sigurnosnu tehniku u vidu SSL standarda i enkripciju na sajtu Kefalica – za male genijalce kako bi se zaštitio od eventualnog gubitka, zloupotrebe ili izmene podataka prikupljenih od strane kompanije. Kada pristupite informacijama o vašem računu ili prenosite lične podatke na sajt Kefalica – za male genijalce te informacije se čuvaju na serverima koje Kefalica – za male genijalce osigurava od pokušaja neovlašćenog pristupa ili upada. Softver šifrira lične podatke koje unosite na sajt Kefalica – za male genijalce.

Kefalica – za male genijalce ne može biti i nije odgovoran za neovlašćen pristup podacima od strane hakera ili drugih, koji su na nelegalan način pristupili sajtu.

“Pecanje” je prevara osmišljena na način da ukrade vaše lične podatke. Ukoliko dobijete e-mail koji izgleda kao da je poslat od strane Kefalica – za male genijalce sajta, a u kom se traže vaši lični podaci, nemojte odgovarati. Kefalica – za male genijalce od Vas kao korisnika nikada neće putem elektronske pošte tražiti vašu šifru, korisničko ime, podatke o kreditnoj kartici ili druge lične podatke.

Sajt Kefalica – za male genijalce koristi kolačiće koji predstavljaju sitne fajlove koje vaš pretraživač ili druga aplikacija čuvaju u pretraživaču ili hard disku vašeg računara. Kolačići se koriste za povezivanje vašeg računara sa informacijama o vašoj online aktivnosti, pretraživanjima, preferencijama i kupovini proizvoda u okviru posete veb lokaciji. Neki primeri ovih podataka uključuju podešavanja vašeg naloga, stavke dodate u korpu, informacije o određenim korisnicima na dostupnim stranicama, tražene izraze ili unete adrese i prethodne posete na sajtu. Deo “pomoći” na traci sa alatkama u većini pretraživača reći će vam kako da sprečite vaš pretraživač da prihvati nove kolačiće, kako da vas pretraživač obavesti kada primite nove kolačiće ili kako da potpuno onemogućite kolačiće. Ako odbijete kolačiće, možda nećete moći da učestvujete u određenim aktivnostima ili da dobijete promotivnu kampanju koja vam je prilagođena. Kolačići nam pomažu da vam pružimo bolju Internet stranicu, omogućavajući nam da nadgledamo koja stranica Vam je korisna a koja nije.

Kolačić nam ni na koji način ne pruža pristup vašem računaru ili bilo kakvim informacijama o Vama, osim podataka koje odaberete da podelite sa nama. Možete pristati da prihvatite ili odbijete kolačiće. Sajt Kefalica – za male genijalce ne kontroliše i ne garantuje efikasnost alata zasnovanih na pretraživačima za upravljanje kolačićima.

Ukoliko se odlučite da ne prihvatite kolačiće, odricanje se odnosi samo na vaš trenutni veb pretraživač na vašem trenutnom računaru. Ako koristite više uređaja ili više veb pregledača, morate se isključiti na svakom od njih.